Bỉm dán Caryn cho mẹ bầu sau sinh (1 Miếng)

12,000 

Thương hiệu: Caryn | Xem thêm sản phẩm Vitamin cho mẹ bầu và sau sinh của thương hiệu Caryn

Nhà phân phối: bim.angel.vn | Xem thêm sản phẩm Vitamin cho mẹ bầu và sau sinh của nhà phân phối bim.angel.vn

Đến nơi bán

SO SÁNH GIÁ

Bỉm Caryn cho mẹ sau sinh
✌️Sinh thường hay sinh mổ thì sản phẩm này sẽ k thể thiếu trong giỏ đồ đi sinh của mẹ
✌️bỉm dùng để mặc khi mẹ bắt đầu có hiện tượng chuyển dạ
✌️Bỉm Caryn các mẹ dùng trong 1-2 ngày đầu sinh bé vì lúc đó sản dịch ra nhiều.

Thương hiệu

Caryn

Nhà phân phối

bim.angel.vn